Další jazykové služby

Pro své klienty jsem schopen po domluvě poskytnout také další jazykové služby - překlad, tlumočení či korektury. 

Překlady

Překlady

 

Jako překladatel se snažím co nejvíce vyhovět požadavkům a zadání klienta. Zároveň uplatňuji jak teoretické znalosti, tak mnohé praktické zkušenosti s překladem. Mým cílem je překlad vysoké kvality za adekvátní cenu k všestranné spokojenosti klienta.

Tlumočení

Tlumočnické služby

Podobně jako u překladu, i v oblasti tlumočení se snažím co nejvíce přizpůsobit požadavkům klienta. Opět vycházím jak z teoretických znalostí, tak praktických zkušeností s  tlumočením. Samozřejmostí je rovněž diskrétnost.

Jazykové korektury

Jazykové korektury

 

Mou hlavní zásadou u korektur je pečlivost. Velmi mi záleží na zlepšení jazykové úrovně zadaného textu, odstranění terminologických nesrovnalostí a v neposlední řadě také překlepů.