O mně

Cizí jazyky byly odjakživa mou velkou zálibou, zejména dva z těch západogermánských - angličtina a němčina.

Byl jsem vždy soutěživý typ - účastnil jsem se v dětství jak několika recitačních soutěží, tak tzv. olympiád, kde jsem sbíral své první zkušenosti, a také první ocenění.

Po maturitě na gymnáziu jsem jazyky postupně studoval na různých univerzitách - nejprve v bakalářském programu dvouoborovou anglickou a německou filologii na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, poté v navazujících magisterských programech jednooborovou němčinu tamtéž a jednooborovou angličtinu na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.

Ve všech třech případech jsem studia absolvoval s vyznamenáním; v bakalářském studiu jsem navíc získal čestná uznání v překladatelských soutěžích, v obou navazujících magisterských studiích jsem byl členem týmů studentských grantových soutěží.

Úspěšně jsem také absolvoval doktorský studijní obor Německý jazyk na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.

V současné době studuji doktorský studijní obor Anglická a americká literatura na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Se svými příspěvky jsem vystupoval na mezinárodních konferencích a publikoval v angličtině i němčině.

Angličtinu jsem vyučoval na umělecké střední škole a později na gymnáziu v Ostravě, němčinu vyučuji doposud jako externista na germanistice FF OU.

Od roku 2013 poskytuji jazykové služby (především výuku - jazykové kurzy angličtiny a němčiny) pro firmy a pro veřejnost. Mezi mé klienty patří společnosti z různých oblastí - např. informatiky, elektrotechniky, stavebnictví, zdravotnictví, práva a mnohých dalších.

V případě kurzů pro veřejnost mám praxi ve výuce všech typů kurzů, které nabízím - blíže viz sekce Jazykové kurzy.

Zde si můžete přečíst několik referencí od mých současných i bývalých studentů/klientů: https://navolnenoze.cz/prezentace/marek-gajda/doporuceni/

Jsem Vám k službám.