O mně


 Kontakt


account_circle Mgr. et Mgr. Marek Gajda, Ph.D.
phone_android +420 725 842 507
local_post_office marekgajda@seznam.cz

Cizí jazyky byly odjakživa mou velkou zálibou, zejména dva z těch západogermánských – angličtina a němčina.

Byl jsem vždy soutěživý typ – v dětství jsem se zúčastnil jak několika recitačních soutěží, tak tzv. olympiád, kde jsem sbíral své první zkušenosti, a také první ocenění.

Po maturitě na gymnáziu jsem jazyky postupně studoval na různých univerzitách – nejprve v bakalářském programu dvouoborovou anglickou a německou filologii na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, poté v navazujících magisterských programech jednooborovou němčinu tamtéž a jednooborovou angličtinu na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.

Ve všech třech případech jsem studia absolvoval s vyznamenáním; v bakalářském studiu jsem navíc získal čestná uznání v překladatelských soutěžích, v obou navazujících magisterských studiích jsem byl členem týmů studentských grantových soutěží.

Úspěšně jsem také absolvoval doktorský studijní obor Německý jazyk na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.

V současné době si rozšiřuji vzdělání v doktorském studiu Anglické a americké literatury na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Se svými příspěvky jsem vystupoval na mezinárodních konferencích a publikoval v angličtině i němčině.

Angličtinu jsem vyučoval na umělecké střední škole a později na gymnáziu v Ostravě, němčinu vyučuji doposud jako externista na germanistice Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Od roku 2013 poskytuji jazykové služby (především výuku – jazykové kurzy angličtiny a němčiny) pro firmy a pro veřejnost. Mezi mé klienty patří společnosti z různých oblastí - např. informatiky, elektrotechniky, zdravotnictví, stavebnictví, práva a mnohých dalších.

Zde si můžete přečíst několik referencí od mých současných i bývalých studentů/klientů.


Jsem Vám k službám.